ImeiChecker

With this tool you can calculate the check digit of an IMEI (International Mobile Equipment Identity).

Enter the first 14 digits of the IMEI. The 15th (check digit) will be calculated based on the Luhn Algorithm.

Met deze tool kunt u uitrekenen wat het controlegetal is van een IMEI (International Mobile Equipment Identity).

Voer de eerste 14 cijfers van de IMEI in. Op basis van het Luhn Algoritme zal het 15e (controlegetal) uitgerekend worden.